Wrong-way risk (WWR)

  1. Glosarium
  2. W
  3. Wrong-way risk (WWR)
Wrong-way risk (WWR) adalah suatu bentuk risiko kredit pihak lawan, wrong-way risk muncul ketika eksposur kepada pihak lawan meningkat bersama dengan risiko gagal bayar pihak lawan.